Revija Joker - Media bolognese

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Media bolognese

Bologna za vse
Glavna novost v letošnjem študijskem letu, ki se ne tiče le medijskih smeri, je (skoraj) popoln prehod vseh naših univerz na bolonjski sistem študija. To pomeni, da med razpisanimi programi ni nobenega več po starem sistemu, samo še novi s sistemom pridobivanja kreditnih točk ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) po evropskih normah. Ti so neposredno primerljivi z izobraževalnimi smernicami bližnjih in malo manj bližnjih dežel, kar bo marsikomu nedvomno olajšalo odločitev za nadaljevanje študija v tujini.
Glede na zahtevnost in trajanje so študiji poenoteni v tri programe. Prvi je visokošolski strokovni prve stopnje, ki zahteva 180 točk in v primeru cepljenja zoper lenoritis traja tri leta. Primeren je zlasti za tiste, ki hočejo v službo takoj po prejemu diplome. Drugi je standardni univerzitetni prve stopnje, kjer je treba nastrgati od 180 do 240 točk in bo bolj zagnanim zagrenil tri do štiri leta življenja. Na oko naj bi ga vzeli tisti, ki bi radi kasneje nemara obvladali še kaj zahtevnejšega. Tretji je enoviti magistrski druge stopnje. 300 do 360 točk naj bi napaberkovali v petih do šestih letih in je namenjen najbolj zagrebenim ter perspektivnim primerkom, srečamo pa ga pri tradicionalno dolgotrajnejših prestižnih študijih, kot sta medicina in arhitektura. V okviru Ministrstva za šolstvo in šport še vedno obstajajo dveletni višješolski programi, ki pa se ravno tako ravnajo bo Bologni. Klopi je treba tam guliti dve leti in ob tem napraskati 120 točk. Tudi ta študij je, tako kot višješolski, namenjen predvsem tistim, ki si službe želijo takoj po diplomi, saj je možnost nadaljevanja študija običajno omejena.
Upam, da ste opazili vzorec. En letnik je sedaj praviloma povsod vreden 60 apoenov. Ob nadaljevanju ali menjavi programa je s temi točkami možno pod določenimi pogoji trgovati, tako da se v celoti ali deloma priznajo določeni izpiti in s tem točke.
Zadnja skupina so učni programi privatnih izobra­že­val­nih ustanov, ki ne padejo v nobeno od naštetih sku­pin. Razpon je tu velik, saj lahko sem uvrstimo tako tečaje klekljanja za konec tedna kot resne več­tedenske, večmesečne ali celo nekajletne programe s cenjenimi, če že ne uradno požegnanimi certifikati.

Media bolognese objavljeno: Joker 188
marec 2009