Revija Joker - Ko odjekne strel

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Ko odjekne strel

Vrtavka v zraku
Pa smo se prebili čez upor, gremo računat krivuljo ... Ne, ne in ne. Še ena zate­že­na fizikalna stvar nas čaka: giroskopska stabilnost. Ta je edini razlog, da imamo v ceveh rise. Se spomnite, ko smo v prejšnjem poglavju omenili, da upor zraka ne deluje čelno na izstrelek? Če bi se krogla v zraku ne sukala, bi jo prekucnila že majhna motnja. Za stabilnost podolgovatega predmeta v letu je sukanje ključno, razlog pa se skriva v dveh bržda najbolj za­nimivih pojavih mehanike: nutaciji in precesiji. Posebej slednja prisili v nejeverno buljenje tiste, ki so mislili, da so videli že vse. Kmečko rečeno je srž precesije tole: če sunemo telo, ki se stabilno vrti, denimo vrtavko, se ne bo odklonilo v smer, v katero smo jo sunili, marveč v smer, ki je pravokotna na smer sunka ter os vrtenja. Pobrskajte za videi na Tubi (ključna beseda: precession), ker je zadevo treba videti v gibanju. Ko torej upor deluje na sprednjo spodnjo stran krogle, je ne odkloni navzgor, marveč vstran, nato pa zaradi vrtenja pride do nutacije - nihanja osi vrtenja. Zopet imejte v mislih otroško vrtavko, ki jo malce sunemo, da se začne krožno gugati. Če motnje niso premočne, se nihanje osi umiri, tako da se krogla vedno znova poravna. To je zlasti pomembno na začetku, ko metek zaradi drobnih motenj pri izletu iz cevi ni us­merjen naravnost in že niha. Smer se zaradi nutacije običajno sama popravi po nekaj desetih metrih. Zanimiva posledica je, da ima lahko krogla na kratki razdalji, ko še ni umirjena, slabšo prebojnost kot nekaj deset metrov dlje.

Šibrenice niso nikoli risane, saj je strelivo roj šiber, ki se ne more utiriti. Tudi smodnik je degresiven, da odda svojo energijo koj na začetku.

Vrtenje torej močno omili motnje, ki delujejo na izstrelek, in to premosorazmerno z maso in hitrostjo vrtenja. Večja kot je energija vrtenja, manjši je nam­reč odklon. Krogle iz pušk se praviloma vrtijo z blizu tisoč obratov na sekundo, kar se sliši veliko, a primerjalno gledano je to le dober odstotek kinetične energije izstrelka (ostalo predstavlja gibanje naprej). Topniške granate ne zmorejo take hitrosti vrtenja, ker se sučejo z okoli sto obrati na sekundo. Naj ob tem omenim dejstvo, da sodobni tankovski topovi sploh niso risani. Sukanje namreč oteži izstreljevanje krilatih puščičastih podkalibrskih granat, ki so glavno tankovsko protioklepno strelivo.
Sukanje v letu botruje še enemu kul pojavu: giro­skop­skemu zdrsu. Zaradi precesije je krogla vselej obr­njena malo iz smeri - pri desnem obračanju (v sme­ri urinega kazalca) v desno, pri levem v levo. Zaradi tega jo malo zanaša v tisto smer, kar pomeni, da dejansko zavija. Efekt ni majhen in znaša za klasično puškovno strelivo več kot decimeter na razdalji petsto metrov. Tudi ta pojav se s pristrelitvijo izniči.

APFSDS (Armor-Piercing Fin-Stabilised Discarding-Sabot) je krilat protitankovski projektil, katerega obod po izstrelitvi odpade. Proti cilju tako odleti ozka, trda puščica z ogromno presečno gostoto.

Ko odjekne strel objavljeno: Joker 180
julij 2008


sorodni članki