Revija Joker - Korak do tretje svetovne vojne

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Korak do tretje svetovne vojne
...
Le malokdo ve in še manj se vas lahko spomni, da je bilo človeštvo pred dobrimi triinštiridesetimi leti na robu pogube. LordFebo je nameraval sprva obelodaniti dogodke, ki so skorajda pripeljali do tega, da bi danes gledali s tretjim učem in se svetili v temi, nakar je iz tega zrasel mnogo širši članek o režimih in odnosih, ki so zaznamovali prejšnje stoletje. Za karseda široko sliko ne bo nič narobe, če pričnemo v devetnajstem stoletju in gremo od korenin dalje skozi razloge, zaradi katerih smo se znašli na pragu tretje svetovne vojne. Še zlasti je poznavanje ozadja pomembno zavoljo mlajše generacije, ki se delitve sveta, ki je trajala do pred petnajstih let, sploh ne zaveda.

Industrijska revolucija je bila poldrugi stot let tega v polnem razmahu in vsej tehnološki naprednosti navzlic je spočela nov družbeni red, kapitalizem, v katerem so milijoni fizikalcev za male mezde delali v tovarnah bogatih lastnikov. To izkoriščanje proletariata je pripeljalo do socialističnih gibanj, ki so težila k ravnovesju bogastva in državnemu upravljanju s ključnimi panogami. Dočim je splošna doktrina socializma želela na dolgi rok diplomatsko doseči pravičnost, sta bila nemška filozofa Karl Marx in Friderik Engels m

Očeta komunizma, Marx in Engels. Karla Marxa ne gre mešati s Karlom Mayem. Slednji je bil kul in je pisal vesterne.
anj miroljubna. Bradata gospoda sta razvila teorijo tako imenovanega znanstvenega socializma, ki zahteva nasilni družbeni prevrat, katerega cilj bi bila popolna odprava zasebne lastnine, slojev in nenazadnje oblasti. Nekakšna moderna različica Platonove Republike in Morove Utopije, skratka. Ker je v takem svetu vsa imovina skupna (latinsko: communismus), je izraz za ureditev na dlani: komunizem. Ta se na papirju bere dobro, celo predobro. Slab prizvok besedi je navrgla praksa, saj se je brez izjeme režim povsod pokazal kot totalitaren, enopartijski, zaprt in nedemokratičen.

Korak do tretje svetovne vojne objavljeno: Joker 151
februar 2006