Revija Joker - Šola za poslovno večpredstavnost

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Šola za poslovno večpredstavnost

Nazaj v šolo
IAM. Inštitut in akademija za multimedije. Zasebna poklicna višješolska učna ustanova, ki izvaja program multimediji. Odobreno s strani centra za poklicno izobraževanje in brez povezave s katerokoli od slovenskih univerz. Nastala je po zamisli dr. Srečka Zakrajška, ki je hkrati uradni direktor, sicer pa za red in ravnateljevanje skrbi mag. Martin Mele. Osnovna dejstva. Študij je izključno plačljive narave, dveleten, po uspešno zagovarjani diplomski nalogi dobi študent naziv inženir(ka) multimedijev in se mu prizna šesta stopnja izobraze. V n

Emblem IAM. Nekateri mu očitajo grdoto, za druge je zgolj minimalističen.
ačrtu je razširitev s sorodnimi programi in polna sedma stopnja visoke večpredstavne šole, vendar jo je bolonjska deklaracija zamrznila. Rešitev iščejo v sodelovanju z britansko univerzo Middlesex University, kjer naj bi bilo tovrsten študij v kratkem moč nadajevati do mednarodno priznane visoke izobrazbe. Registriran poklic za tovrstne znalce se pri nas imenuje 'menedžer(ka) multimedijske enote družbe' ali 'tehnični vodja avdio vizualne produkcije'. Torej govorimo o menedžerski smeri študija multimedijev, kjer je poudarek na vodenju timskih projektov. Grandmaster Photoshopa tu ne postaneš, dobiš pa dovolj teoretičnega in praktičnega tovrstnega znanja, da lahko udobno ganjaš lene mojstre fizikalce, ki te ne morejo več peljat scat v stilu, da se to ne da in kako je nekaj zafrknjeno. Pogoj za vpis sta opravljena matura ali sorodno pridobljeno zadostno znanje ter preizkus nadarjenosti, ki je namenjen odganjanju največjih bolekov. Predavanja so prilagojena načinu študija ob delu, se pravi med 16. in 20. uro med tednom, izpiti in terenske vaje ob sobotah niso nič izjemnega. Predmetnik je sestavljen iz osmih predmetov v prvem letniku in šestih v drugem letniku

Glavna predavalnica. V ozadju je ravnatelj prof. mag. Mele. Tisto, kar kaže študentom, je iztegnjen kazalec, ne sredinec.
. Večina jih je res iz grafične, oblikovne in računalniške branže, najdejo pa se tudi psihologija, pravo, organizacija dela, ekonomija (glej kvadrat) ... V osnovi gre za modularen pristop, saj je v včasih na silo združenih predmetih (da se je naklamfalo dovolj ur in jih je mogel organ blagosloviti) skritih 47 krajših samostojnih učnih modulov. V prvem letniku je razmerje predavanj proti vajam in delavnicam 70:30 v korist prvih, v drugem je obratno. Tudi ekskurzije (tiskarna, televizija, video studio, radio) niso redkost. V obeh letnikih pa je treba opraviti še po štiristo ur praktičnega dela. Za slednjega šteje redna zaposlitev, ako se smatra, da je okvirno iz foha, za katerega študent pridobiva znanje. Sicer mora revež garati v manufakturi, ki mu jo določi IAM. Kratko predstavitev predmetov lahko vidite v okvirju. Predmeti si sledijo kampanjsko, nekako po trimesečjih. Pogoji za pristop k izpitu so uspešno izvedene pogoste seminarske naloge, ki jih je treba predstaviti pred študenti in zagovarjati pred profesorjem. Izpiti sicer niso le formalnost, ampak tudi nek hud kunšt ne, če padeš not. Skratka, poudarek je na aktivnem sodelovanju in rednem delu. Osip je v primerjavi z drugimi plačljivimi poklicnimi visokimi šolami rahlo nadpovprečen, ampak ni pene. Videti je, da bo tretja generacija rekordno uspešna. Profesorji so izbrani po pedagoških in strokovnih referencah, gostujoči profesorji so stalnica. Nekaj je vmes (multi)medijsko znanih imen, najbolj v tej smeri izstopa teve-faca in visoka živina na RTV, Zvezdan Martič, ki velja za najbolj zajebanega na vsem faksu.

Dellovi mlinčki trenutno zadovoljivo opravljajo svoje delo multimedijskih strojev. Toda po dveh letih in pol se jim rok uporabe počasi izteka.

Šola za poslovno večpredstavnost objavljeno: Joker 141
april 2005


sorodni članki