Revija Joker - Trušč nad Tihim oceanom

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Trušč nad Tihim oceanom

Nore gobe
Nared je bilo namreč orožje nove dobe, atomska bomba. (Vedež o dogajanciji okrog te vrste orožja najdete v Jokerju 103 oziroma na naši spletni strani.) Kljub temu, da so prvi jedrski poskus izvedli šele 16. julija 1945, se je letalski del odprave uril že slabo leto in ko je od zgoraj prišel ukaz, je bilo vse nared. To povelje pa ima burno zgodovino. Kar nekaj znanstvenikov je začelo dvomiti v smiselnost uporabe bombe, saj so bili prepričani, da bi lahko Japonce h kapitulaciji prisilil že vizualni prikaz njene moči in da bi bilo tovrstno bombardiranje civilnih ciljev vojni zločin. Toda iz poveljnikov, znanstvenikov in politikov sestavljeni odbor je po žolčni razpravi sklenil, da je bombo vendarle treba vreči. Ob njeni prisotnosti invazija ni prišla v poštev, misel na to, da bi jo odvrgli v tokijski zaliv, pa so zavrnili z argumenti, da ne vedo, kako se obnaša na višini in da obstaja možnost, da vžig zataji. Japonci se niso odzvali na konferenco v Potsdamu, kjer so zavezniki zahtevali brezpogojno kapitulacijo. Poleg tega so generali poudarjali, da potrebujejo preizkus učinka eksplozije nad mestom; v ta namen je bilo morebitnim ciljem prizanešeno z običajnim bombardiranjem. Še danes so ti razlogi predmet številnih razprav in stališč, da je bila uporaba jedrskega orožja tedaj že žuganje Sovjetski zvezi.
6. avgusta 1945 zjutraj je tako 'fantek', uranova bomba, po moči enaka 20.000 tonam eksploziva TNT, demolirala mesto Hirošima. Umrlo je okoli 80.000 ljudi, zaradi posledic kontaminacije kasneje še 60.000. Japonski militaristični vrh je novico o strahovitem uničenju hitro cenz

Zlovešča jedrska goba nad Nagasakijem, znanilka nove dobe in opomin prihodnjim rodovom.
uriral, tako da so le redki takoj izvedeli zanjo. Predvsem pa je oblast zaradi fanatičnosti nacionalistov in slabe komunikacije prepočasi reagirala in ji vdaja ni šla z jezika. Celo japonski znanstveniki so šele čez več dni sprevideli, da gre res za novo orožje. 9. avgusta je 'debeluh', plutonijeva bomba, potacal Nagasaki, le da je bilo žrtev zaradi bolj valovitega terena nekaj manj. Ocenjujejo, da jih je bilo med 40 in 70 tisoč. Tedaj je cesar s podporo civilnega dela vlade vzel stvari v svoje roke in odločno zaukazal prenehanje boja. Vojaški krogi, ki so se v zgodovini vladarja nekajkrat že odkrižali, če jim njegova stališča niso dišala, so se tokrat uklonili; k temu je prispeval tudi napad Sovjetske zveze na Mandžurijo 8. avgusta. Japonci so privolili v pogoje iz Potsdama in 15. avgusta je cesar po radiu javnost obvestil o kapitulaciji. 2. septembra je bila s podpisom vdaje na ladji Missouri v tokijskem zalivu druga svetovna vojna končana.
Po zmagi so Američani z MacArthurjem na čelu nad Japonsko prevzeli vojaško upravo. Sledile so korenite spremembe, da bi zadostili pogojem zmagovalcev: agrarna reforma, ki je dokončno končala fevdalne odnose, odstranitev vojaških krogov, sprejetje nove ustave in sojenje vojnim zločincem. Na dan so prišla grozljiva mučenja ujetnikov in uporaba biološkega orožja na Kitajskem. Načrtovali so celo napad z biološkimi klicami na ameriške obale s pomočjo balonov! Japonska je pod lastno samostojno upravo zopet prešla po uveljavitvi sporazuma iz San Francisca 28. aprila 1952. Od tedaj je pregovorno zagrizenost usmerjala v strmo gospodarsko rast, ki jo lahko občutimo vedno, ko prižgemo po vsej verjetnosti japonski televizor ali vklopimo japonsko igralno konzolo.

Trušč nad Tihim oceanom objavljeno: Joker 139
februar 2005