Revija Joker - Temna tvar - terra incognita

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Temna tvar - terra incognita

Oblika vesolja in kam gre
Človek se često sprašuje, v čem je smisel njegovega obstoja. A to zbledi, ko se pojavijo naslednja vpra­šanja: kaj je smisel vesolja? Kako se bo vesoljski vek končal in kaj bo s tem doseženo? Kako se sploh lahko razganja v nedogled in ali se bo morebiti ustavil? Znanst­veniki so na astrofizikalni prerez teh vprašanj ponudili kar nekaj oprijemljivih odgo­vo­rov. Skoraj vse je odvisno od - gostote vesolja. In temna snov je pri gostoti nadvse pomembna. Če povprečna zgoščenost znaša pet atomov na kubični meter, bo materija medsebojno dovolj gravitacijsko prežeta, da bo silo prapoka slejkoprej ustavila in vesolje stabilizirala. Ker masa vpliva na prostor-čas, je vesolje v takšnih razmerah ploščate oblike.
Če je vsemir redkejši, potem ni sile, ki bi lahko njegovo širitev ustavila. Stvarstvo je v tem primeru odprto in po obliki spominja na konjsko sedlo. Če pa je v kubiku več kot tistih borih pet vodikov, je vesolje kroglasto. Ne bo se le nehalo raztezati, temveč se bo začelo krčiti in nekega dne spet vse obstoječe stisnilo v izvirno singularnost. Kot bi s kamero posneli eksplozijo in posnetek zavrteli nazaj. Kvarki naših teles, Zemlje in sploh vsega se bodo spet združili v eni točki.
To so bile teorije. V praksi so astrofiziki najprej z meritvami zgruntali, da povprečna gostota znaša ena. Vesolje je torej takšne oblike kot list papirja, ki se razteza po svoji ravnini. Ampak, Houston, imamo težavo. Izmerjeni delež običajne snovi znaša le 0,2 atoma na kubični meter! Tudi če dodamo temni material, robe ni dovolj za izmerjeno kritično gostoto. Daleč od tega. Dodaten dejavnik je vseprisoten in še skrivnostnejši: to je temna energija. Kakšna je sestava ve­­solja skupaj z njo, je povedal teleskop Planck. V bilanci je obi­čaj­ne snovi 4,9 %, temne pa 26,8 %. Preostalih 68,3 odstotkov je temna energija! Ta zapolni luknjo do 1, saj sta snov in energija po teoriji relativnosti eno in isto.

In glej, gradbeni odri vesolja: prvi 3D–zeml ... vesoljevid oblakov temne snovi. Trije ultrazmogljivi teleskopi so preučevali številne parametre ožjega izseka neba tri milijarde let v globino. Ustvarjeno karto temnine so primerjali z razporeditvijo svetle snovi in ugotovili, da slednja dejansko v grobem sledi temni strani.

Temna tvar - terra incognita objavljeno: Joker 264
julij 2015


sorodni članki