Revija Joker - Temna tvar - terra incognita

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Temna tvar - terra incognita

Učeno tavanje po temi
Nujno je poudariti, da je tudi ta znanstveni konsenz še vedno domneva, izpeljana iz gore nejasnosti in prgišča meritev. V resnici vemo edinole, da tam zunaj nekaj je, kar gravitacijsko vpliva na našo snov. O lastnostih te neoprijemljivosti lahko astrofiziki sklepajo le posredno, iz sledi, in te ka­žejo, da je sk­riv­nostnež kaj nenavaden. Svet temne snovi nas­protuje naši intuiciji in zlahka poruši marsikaj, kar imamo s svojim dojemanjem ustroja za samoumev­no. Denimo, da je lahko vse vidno, torej bodisi svetlobo oddaja, bodisi jo odbija. A temna tvar je očit­no ne. Popolnoma je gluha na vsakršen elektromagne­tizem. Fotoni nemoteno smuknejo skoznjo, zato bi se morala imenovati transparentna snov. Še en vidik, kako začasen in neznanje izdajajoč je naziv 'temna'.
Druga čudaškost: temnina ne reagira niti na močno jedrsko silo. Gluoni, ki skrbijo za povezovanje najdrobnejših gradnikov stvarstva, je ne morejo lepiti skupaj, kar onemogoča kasnejši nastanek atomov. Temni osnovni delci samotarsko frčijo naokoli v vse smeri in niso del kompleksnejših matrik obstoja. Če bi bilo kakorkoli drugače, bi se lahko temnina po vesolju povezovala v zelo težka atomska jedra, vanje pa bi se zaletavali kozmični žarki, kar zemeljskim detektorjem ne bi ušlo. Le temnini lastna bi lahko bila peta, do pred kratkim neznana sila, ki so jo astrofiziki presenetljivo naslovili ... temna sila. Obstajajo namreč indici, da koščki temne snovi komajda, a vendarle reagirajo drug na drugega.

ELEMENTARNE SILE V naravi obstajajo štiri temeljne sile, četvero načinov, na katere lahko snov medsebojno deluje. Nosilci sil so točkasti delci z imenom bozoni. Posebnost temne snovi je, da se za nekatere izmed njih kratkomalo ne zmeni. Prvi temeljni način interakcije, elektromagnetizem, zajema vse od magnetnih polj do svetlobe, ki se s teh tiskanih črk pravkar odbija v tvoje oko in prinaša informacije. Njihov nosilec je foton. Drugi in za to tematiko zelo pomemben način je močna jedrska sila. Ta najdrobnejše delce snovi lepi skupaj, da se lahko napaberkujejo vse do atomov, in je predpogoj za nastanek vsega kompleksnejšega. Temeljno lepilo se imenuje gluon. Na tretjem mestu se najde šibka jedrska sila z bozonoma Y in W, ki sta sprevrženca, saj spreminjata snov. Med drugim omogočata fuzijo v Soncu, ki zato sveti in nas greje. Četrta je najočitnejša: gravitacija. Ta je obenem najbolj problematična. Bozona gravitona, ki naj bi jo prenašal, namreč še niso našli.

Temna tvar - terra incognita objavljeno: Joker 264
julij 2015


sorodni članki