Revija Joker - Božji korobači

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Božji korobači

Hunska dediščina
Če Atila ne bi umrl, bi se bržda podal še na pohod ali dva, vendar bi bil hunski uspeh v vsakem primeru kratkoživ. Pod seboj so imeli resda široko ozemlje, na katerem so nižji poveljniki pobirali hrano, ampak dr­ža­va to ni bila. Vzpostavili niso nikakršne uprave, administracije, gospodarstva in trgovine. Še vedno so bili roparska horda, ki se je zanašala na jemanje, izkoriščanje in tribut Vzhodnega cesarja. Z zlatom so na­to sklepali plitka zavezništva s posamičnimi germanskimi krdeli, a v resnici jih ni maral nihče. Kraljeva preuranjena smrt je le pohitrila usodo. Njegovo truplo se še ni dobro ohladilo, že so se sinovi udarili za nasledstvo. Spor je hitro odločil gotski voditelj Ardarik, prej eden od Atilovih vazalov, ki mu je bilo podrejenosti dovolj. S svojimi ljudmi je leta 454 porazil hunsko vojsko in ubil najsterejšega sina Elaka. S tem se je zgodba čokatih azijskih hudičev, ki so skoraj sto let ustrahovali Evropo, čez noč zaključila.
Od Hunov dejansko ni ostalo nič, pozabljeni so celo marsikateri točni kraji bitk. Rodoslovci niso našli trdne povezave z nobeno etnično skupino, kajti valovi preseljevanja ljudstev, ki so ga pravzaprav do neke mere sprožili sami, so jih raznesli na vse konce. Verjetno se jih je del vrnil na sebi domače neskončne vzhodne ravnice, medtem ko ena od sledi vodi k sorodnim bolgarskim plemenom. So se pa Huni ohranili v folklorah mnogih narodov. V nordijskih sagah se recimo Atila pojavi kot Atli in v Nibelungenleidu kot Etzel. Najbolj pogosti so v madžarskem izročilu, saj so se tamkajšnji kralji v srednjem veku oklicali za Atilove potomce. Morda celo ’naš’ kralj Matjaž. Še v himni imajo par namigov, dočim je v Budimpešti nekaj ulic in trgov poimenovanih po Atili. Ime Hungaria sicer nima nikakršne etimološke povezave s Huni in madžarska ljudstva so prišla v Panonijo šele štiristo let kasneje. Toda če gre kod iskati daljne sorodnike tistih demonskih vojščakov starih dni, je to dejansko v deželi paprikaša.
A ne oziraje na nejasno usodo hunskih genov so ti roparski jezdeci iz daljnih step na Evropi pustili močan pečat. Da so bili neposredno zaslužni za enega največjih svetovnih spomenikov, Benetke, je še najmanj. Njihovi pritiski so sprožili velike selitve, ki so spremenile ustroj zahodne civilizacije. Germanska ljudstva so potisnili na zahod in ko je njihova strahovlada jenjala, so za sabo pustili veliko prazno ozemlje, na katerem so nov dom našli Slovani. Huni so bili posredno odgovorni za dvakratni padec Rima in posledično za konec Zahodnega cesarstva. Lahko bi rekli, da so odločno pripomogli k zaključku antike in tukajšnji svet pahnili v dolgo obdobje gospodarskega ter intelektualnega nazadovanja. Evropa je na pogorišču Rimskega imperija pričela pisati novo poglavje zgodovine, imenovano temni vek.

Božji korobači objavljeno: Joker 260
marec 2015