Revija Joker - Biometrika

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Biometrika

Kaj me loči od ostalih?
Biometrika se torej ukvarja z deli telesa, ki so neki osebi lastni in jih nima nihče drug. Le na ta način je mogoča nedvoumna prepoznava. Ob tem pa mora biti metoda neinvazivna, hitra in poceni. Test človekovega gens­ke­ga zapisa je recimo dolgotrajen in drag ter ne more ločiti med enojajčnimi dvojčki. Slednja imata različne prstne odtise.
Moderna doba je prinesla računalnike in z njimi so postali zanimivi prej zanemarjani deli telesa. Edinstven zapis imajo šarenica, mrežnica in ustnice. Nekateri trdijo, da ima vsak človek lastni električni potencial, ki ga je moč natančno izmeriti. Spet drugi prisegajo na obrazne poteze, ki jih prepoznava zmogljivo programje. Kako deluje v praksi, smo lahko videli na Facebooku, ko je aplikacija samodejno predlagala označbe na fotografijah in s tem razburila evropske informacijske pooblaščence. Kriminalistična stroka gre tako daleč, da na podlagi višine in tipa postave do­ločene osebe na posnetku z visoko verjetnostjo trdi, da gre za obtoženca, četudi ima obraz zakrit ali obrnjen vstran. Seveda tak posnetek ni odločilen, lahko pa posredno prispeva k izgradnji podobe.

Iskanje obrazov na fotografijah poteka na podlagi nezahtevnega algoritma, zato ga danes premore skoraj vsaka naprava s kamero. Pripisati obraz pra­vemu človeku je bolj komplicirano.

Biometrika objavljeno: Joker 236
marec 2013